Coöperatie Boer en Zorg

Als Zorgboerderij zijn wij aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg. Deze Coöperatie regelt voor de aangesloten leden de zorg, de Financiering en checken of wij ons dossier op de goede manier op orde hebben. Deelnemers met de ZIN indicatie, WMO en WLZ kunnen via de coöperatie bij ons terecht.

PGB en onderaannemer

Ook mensen met een PGB kunnen bij ons terecht. Of de zorg kan geregeld worden door een zorginstelling waar iemand bij aangesloten is, wij werken dan als onderaannemer.

Federatie Landbouw en Zorg

Daarbij zijn we aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en hebben wij het kwaliteitskeurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit houdt in dat we ieder jaar een jaarverslag moeten aanleveren. En dat het bedrijf eens in de drie jaar wordt gecheckt door middel van een audit. Op hun site kan u dan ook ons jaarverslag inzien met het daarbij horend klanttevredenheidsonderzoek.

AKJ & BEZIG

Naast dat we werken met onze eigen cliëntvertrouwenspersoon, is er voor jeugd nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon waar kinderen, jongeren of ouders/verzorgers terecht kunnen. Dit word geregeld via de AKJ, dit is een landelijke stichting georganiseerd door het ministerie van VWS. Voor Specialistische jeugdzorg kunnen wij terug vallen op een orthopedagoog die ons ondersteuning kan bieden.

Als laatste samenwerking zijn we als Zorgboerderij aangesloten bij de Vereniging voor Zorgboerderijen BEZIG.

Klachtenprocedure

Als Zorgboerderij hebben wij een klachten procedure en zijn we aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie landbouw en zorg. Op de site van de Federatie landbouw en zorg vindt u het klachten reglement en hoe u een klacht kan indienen.