Coöperatie Boer en Zorg

Als Zorgboerderij zijn wij aangesloten bij de Coöperatie Boer en Zorg. Deze Coöperatie regelt voor de aangesloten leden de zorg, de Financiering en checken of wij ons dossier op de goede manier op orde hebben. Deelnemers met de ZIN indicatie, WMO en WLZ kunnen via de coöperatie bij ons terecht.

PGB en onderaannemer

Ook mensen met een PGB kunnen bij ons terecht. Of de zorg kan geregeld worden door een zorginstelling waar iemand bij aangesloten is, wij werken dan als onderaannemer.

Federatie Landbouw en Zorg

Daarbij zijn we aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en hebben wij het kwaliteitskeurmerk: ‘Kwaliteit laat je zien’. Dit houdt in dat we ieder jaar een jaarverslag moeten aanleveren. En dat het bedrijf eens in de drie jaar wordt gecheckt door middel van een audit. Op hun site kan u dan ook ons jaarverslag inzien met het daarbij horend klanttevredenheidsonderzoek.

JEUGDSTEM vertrouwenspersonen akj

Naast dat we werken met onze eigen cliëntvertrouwenspersoon, is er voor jeugd nog Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang. Dit zijn de organisaties van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij hen terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met hun vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Zorgboerderij Oud Schoonhorst.

Een Jeugdstem /Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon: 

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem/Zorgbelang

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.

Voor Specialistische jeugdzorg kunnen wij terug vallen op een orthopedagoog die ons ondersteuning kan bieden.

Als laatste samenwerking zijn we als Zorgboerderij aangesloten bij de Vereniging voor Zorgboerderijen BEZIG.

Klachtenprocedure

Als Zorgboerderij hebben wij een klachten procedure en zijn we aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie landbouw en zorg. Op de site van de Federatie landbouw en zorg vindt u het klachten reglement en hoe u een klacht kan indienen.